Головне меню

Випадкове фото

image106.jpg

Міністерство оборони України

 

 

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

 

Академія здійснює підготовку офіцерів:

командного фаху — для підрозділів танкових, механізованих військ Сухопутних військ та інженерних військ;

командного та інженерного фахів — для підрозділів ракетних військ і артилерії;

фахівців культурно-виховної, просвітницької роботи та організації дозвілля у військах (силах), з виховної роботи у підрозділах (військових частинах).

Схема підготовки — курсант.

Здійснює підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом, рядового, сержантського та старшинського складу, для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр за заочною формою навчання за напрямом підготовки автомобільний транспорт.

 

Військова академія (м. Одеса)

 

 

Підготовка військових фахівців

Спеціальності:

— «Управління діями підрозділів Сухопутних військ», спеціалізації:

«Управління діями підрозділів високомобільних десантних військ»,

«Управління діями підрозділів військової розвідки та спеціального призначення»;

«Фізичне виховання та спорт», спеціалізація:

«Фізична підготовка у військах (силах)»;

— «Ракетно-артилерійське озброєння», спеціалізація:

«Експлуатація і ремонт артилерійського озброєння»;

— «Автомобілі та автомобільне господарство», спеціалізація:

«Автомобільна техніка військ»;

— «Тилове забезпечення військ (сил)», спеціалізації:

«Продовольче забезпечення підрозділів (частин, з'єднань)»;

«Речове забезпечення підрозділів (частин, з'єднань)»;

«Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами»

Термін навчання – 4 та 5 років.

 

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Військовий інститут - єдиний в Україні військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців для всіх військових формувань за спеціальностями: міжнародна інформація, переклад, фінанси, психологія, політологія, геоінформаційні системи і технології, реклама і зв'язки з громадськістю, журналістика, право.

 

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

 

 

Навчальний заклад готує, як військових, так і цивільних фахівців у галузях радіотехніки, системної інженерії, інформаційної та кібернетичної безпеки тощо.

Напрям підготовки «Системна інженерія» -  військова спеціальність «Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням»

Напрям підготовки «Радіотехніка» -  військова спеціальність «Радіоелектронні комплекси та системи озброєння військової техніки спеціального призначення» 

Напрям підготовки «Електротехніка та електротехнології» - військова спеціальність «Електротехнічні системи військового призначення»

 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

 

 

Вищий військовий навчальний заклад України, що готує офіцерів військ зв'язку для усіх силових структур України.

Спеціальності підготовки (найменування спеціалізацій):

122 Комп’ютерні науки (Математичне, інформаційне і програмне забезпечення військових інформаційних систем);

125 Кібербезпека (Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах);

126 Інформаційні системи та технології (Автоматизовані системи управління військами та озброєнням);

172 Телекомунікації та радіотехніка (Системи військового зв’язку);

253 Військове управління за видами збройних сил (Управління діями підрозділів зв’язку);

255 Озброєння та військова техніка (Радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння).

 

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

 

 

Університет здійснює підготовку курсантів і студентів по спеціальностях:
- бойове застосування і управління діями підрозділів (частин, з'єднань) авіації і Сухопутних Військ;

- програмне забезпечення автоматизованих систем;
- електротехнічні системи електропостачання;
- радіоелектронні комплекси, системи і засоби озброєння; 
- комплекси і системи зенітного озброєння;
- лазерна та оптоелектронна техніка;
- метрологія і вимірювальна техніка;
- комплекси, системи і засоби автоматизації управління військами і озброєнням;
- комп'ютерні системи і мережі;
- виробництво, технічне обслуговування і ремонт повітряних суден;
- технології і технологічне обладнання аеропортів.

 

Військово-юридичний факультет

Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

 

На факультеті проводиться підготовка юридичних кадрів для органів прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, юридичної служби Збройних Сил України та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Державної прикордонної служби України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Управління Державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

 Відповідно до ліцензії інститут здійснює:

 Підготовку офіцерів тактичної ланки для Збройних Сил України та інших військових формувань України за освітнім ступенем «магістр» з терміном навчання 5 років на базі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання за спеціальностями:

Перепідготовка офіцерських кадрів здійснюється на курсах підвищення кваліфікації;

Підготовка студентів вищих навчальних закладів м. Харкова за програмами офіцерів запасу, з терміном навчання 2 роки, здійснює кафедра військової підготовки офіцерів запасу.

 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія"

 Здійснює підготовку офіцерів для Військово-Морських Сил — фахівців з судноводіння, експлуатації суднових енергетичних установок, радіоелектронних комплексів та систем озброєння і техніки, комплексів та систем корабельного та берегового озброєння Військово-Морських Сил, пошуково-рятувальних, водолазних та аварійних робіт на морі, з виховної та соціально-психологічної роботи на кораблях Військово-Морських Сил.

Схема підготовки — курсант.

Здійснює підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом, рядового, сержантського та старшинського складу, для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр за заочною формою навчання за напрямами підготовки: радіотехніка, морський та річковий транспорт.

 

Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету (м. Київ)

 

Здійснює підготовку офіцерів-фахівців з будівництва та експлуатації аеродромів і захисних споруд, будівель і споруд спеціального і загальновійськового призначення, організації військових перевезень і управління на повітряному транспорті, забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального.

Схема підготовки — студент-курсант.

 

Кафедра військової підготовки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 

На кафедрі військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби ведеться підготовка фахівців за такими військово-обліковими спеціальностями:

· застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи;

· застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи;

· застосування військових частин і підрозділів механізації відновлення та будівництва  об’єктів національної транспортної системи;

· організація військових сполучень і військових перевезень залізничним транспортом.

 

Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

Підготовка  військових фахівців служби пально-мастильних матеріалів для проходження військової служби за контрактом  на офіцерських посадах у військових підрозділах, частинах та з'єднаннях Збройних Сил України за напрямком підготовки висококваліфікованих військових фахівців для проходження служби за контрактом на офіцерських посадах Збройних Сил України тактичного рівня за напрямком підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» , спеціальністю «Газонафтопроводи та газонафтосховища» , за спеціалізацією  «Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами» з терміном навчання 5,5 років («студент» – 4 роки (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») + «курсант» – 1,5 роки (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).

 

Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного університету

 

Програма підготовки осіб офіцерського складу для служби за контрактом.

Галузь знань 03 «Природничі науки», спеціальність 103 «Науки про Землю», спеціалізація «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України».

Термін навчання 5,5 років за схемою «4 роки студент + 1,5 рік курсант». Форма навчання денна, за кошти державного бюджету України.

Обсяги державного замовлення на підготовку військових фахівців за вказаною спеціальністю визначаються щорічними спільними наказами Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України.

Військова підготовка громадян України за програмами підготовки офіцерів запасу за такими військово-обліковими спеціальностями:

– «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України»;

– «Обробка та аналіз гідрометеорологічної (метеорологічної) та геофізичної інформації».

Термін навчання 2 роки. Форма навчання денна (методом «військового дня»), на контрактній основі (за кошти фізичних та юридичних осіб).

 

 

Факультет підготовки лікарів для Збройних сил України  Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Факультет є єдиним професійно орієнтованим навчальним підрозділом в Україні, який заснований з метою цільової підготовки майбутніх військових лікарів.

erzurum escort isparta escort
srtipe.com izmir escort
escort sanliurfa escort siirt
free porn movies hd porn movies
huluhub.com
gaziantep escort bayan gaziantep escort