Головне меню

Випадкове фото

122.jpg

 

8 КЛАС

 

Навчальні матеріали:

Тема: Електричний струм

Тема: Джерела електричного струму

Тема: Електричне коло та його елементи

Тема: Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

Відеоурок: Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

Самостійна робота

Тема: Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

Відеоурок: Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

Самостійна робота

Тема: Електричний опір. Закон Ома

Відеоурок: Електричний опір. Закон Ома

Самостійна робота

Тема: Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

Відеоурок: Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини

Відеоурок: Реостат

Самостійна робота

Тема:  Послідовне з’єднання провідників

Відеоурок: Послідовне з’єднання провідників 

Самостійна робота

Тема:  Паралельне з’єднання провідників

Відеоурок: Паралельне з’єднання провідників

Відеоурок по паралельному та послідовному з'єднанню провідників

Самостійна робота

Тема: Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Електричний струм»   

Відеоурок: Розв'язування задач

Контрольна робота з теми "Електричний струм"

Тема: Робота і потужність електричного струму

Відеоурок: Робота і потужність електричного струму

Відеоурок: Розв'язування задач з теми: Робота і потужність електричного струму

Самостійна робота

Тема уроку: Теплова дія струму. Закон Джоуля – Ленца

Відеурок: Теплова дія струму. Закон Джоуля – Ленца

Тема уроку:  Розв’язування задач на закон Джоуля-Ленца

Відеоурок:  Розв’язування задач на закон Джоуля-Ленца

Самостійна робота

Тема уроку: Електричний струм у металах та електролітах

Відеоурок: Електричний струм у металах

Відеоурок: Електричний струм в рідинах

Тема уроку: Застосування електролізу. Електричний струм у газах

Відеоурок: Застосування електролізу

Відеоурок: Електричний струм у газах

Самостійна робота

Тема уроку: Види самостійних газових розрядів

Відеоурок: Види самостійних газових розрядів

Тема уроку: Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Тема уроку:  Контрольна робота №5 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

9 КЛАС

 

Навчальні матеріали:

Тема: Рівноприскорений прямолінійний рух

Відеоурок: Рівноприскорений прямолінійний рух

Самостійна робота

Тема: Переміщення

Самостійна робота

Тема: Перший закон Ньютона

Самостійна робота

Тема: Другий закон Ньютона

Самостійна робота

Тема: Третій закон Ньютона

Відеоурок: Закони Ньютона

Самостійна робота

Тема: Закон всесвітнього тяжіння

Відеоурок: Закон всесвітнього тяжіння

Самостійна робота

Тема: Рух тіла під дією сили тяжіння

Відеоурок: Рух тіла під дією сили тяжіння

Самостійна робота

Тема: Рух тіла під дією кількох сил    

Відеоуроки:

Рух тіла під дією кількох сил. Вертикальний рух

Рух тіла під дією кількох сил. Рух по горизонталі

Рух тіла під дією кількох сил. Рух по похилій площині

Самостійна робота

Тема: Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми "Рух і взаємодія. Закони збереження"

Тема: Контрольна робота №5 "Рух і взаємодія. Закони збереження" 

Тема: Взаємодія тіл. Імпульс

Відеоуроки:

Взаємодія тіл. Імпульс. Урок 1

Взаємодія тіл. Імпульс. Урок 2

Самостійна робота

Тема: Реактивний рух

Відеоуроки:

Реактивний рух. Урок 1

Реактивний рух. Урок 2

 Самостійна робота

Тема: Застосування законів збереження

Відеоурок: Застосування законів збереження

Самостійна робота

Тема уроку: Узагальнення і систематизація знань з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

Відеоурок: Узагальнення і систематизація знань з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах»

Тема уроку: Фундаментальні взаємодії в природі

Відеоурок: Фундаментальні взаємодії в природі

Тема уроку: Підготовка до контрольної роботи  з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина ІІ)

Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина ІІ)

10 КЛАС

 

Увага! Завдання:

Онлайн-підручник з фізики для 10 класу. Завантажте та опрацюйте матеріал уроків № 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 50, 51.

Виконайте тестові завдання.

Додаткові навчальні матеріали:

Тема: Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух

Приклади розв'язування задач. Тестові завдання

Тема: Механічні коливання і хвилі

Тема: Звукові хвилі. Ультразвук. Інфразвук

Тема: Реактивний рух у живій природі

Фізика в школі

Завдання

Навчальні матеріали:

Тема: Основи молекулярно-кінетичної теорії газів

Абетка МКТ

Тема: Основи МКТ. Газові закони

Відеоурок. Основи МКТ. Підготовка до ЗНО

Відеоурок. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ ідеального газу

Відеоурок. Кількість теплоти. Розв'язування задач

Відеоурок: Рівняння теплового балансу

Тема: Ізопроцеси в газах

Відеоурок. Ізопроцеси в газах

Відеоурок: Ізопроцес. Розв'язування задач

Відеоурок: Внутрішня енергія тіла та способи її зміни

Конспекти в таблицях та схемах

Перший закон термодинаміки

Навчальна презентація "Перший закон темодинаміки. Адіабатний процес. Застосування першого закону термодинаміки до різних процесів"

Відео. Самоперевірка. Уроки термодинаміки

Тема: Теплові машини. ККД теплового двигуна

Принцип дії теплових двигунів

Відеоурок. Теплові двигуни

Теплові та холодильні машини

Електроємність. Ємність плоского конденсатора.

Навчальна презентація "Основи термодинаміки"

Схеми "Електродинаміка. Термодинаміка"

Контрольна робота "Основи термодинаміки"

Презентація "Робота в термодинаміці.  Перший закон термодинаміки"

Розв'язування задач на ємність конденсатора.

Навчальна презентація "Електростатика"

Розв’язування розрахункових задач на визначення електричної сили, напруженості електричного поля.

Абетка електростатики

Електричне поле. Завдання

 Типові завдання

Основне для ЗНО (тестування)

Контрольна робота. Хвилі

11 КЛАС

Тематичний план дистанційного вивчення предмету «Фізика» ліцеїстами 11 класу з в період з 05 квітня по 17 квітня 2021 року

 

Увага! Завдання: 

Урок 19                             Урок 20                       Урок 21                       Урок 22                     

Урок 23                             Урок 24                        Урок 25                       Урок 26 

Урок 27                             Урок 28                        Урок 29                       Урок 30

 

 

 

erzurum escort isparta escort
srtipe.com izmir escort
escort sanliurfa escort siirt
free porn movies hd porn movies
huluhub.com
gaziantep escort bayan gaziantep escort