Головне меню

Випадкове фото

image118.jpg

Основні напрямки кадрової політики ліцею такі:

- оптимізація штатного розкладу та педагогічного навантаження;

- підготовка педагогічного колективу до організаційних змін;

- створення умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогів та управлінців;

- формування потреби у творчій самоосвіті впродовж усієї професійної життєдіяльності;

- розробка і запровадження різноманітних особистісних моделей взаємодії ліцеїстів і вчителів.

Першорядним завданням роботи з кадрами було укомплектуван­ня ліцею педагогічними працівниками та їх збереження. Слід зазначити, що станом на 01.09.2013 року педагогічний колектив ліцею був повністю забезпе­чений необхідними фахівцями, у ІІ семестрі у зв’язку з перебуванням Мирончук І.В. та Жур О.О. у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на період відсутності основного працівника були прийняті на роботу з погодинною оплатою вчителі біології Малишко О.І. (10 тарифний розряд), географії Главічка Н.В. (11 тарифний розряд). З квітня 2014 року із відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вийшла  вчитель української мови і літератури Гусаровська Г.П.

Для активізації роботи з обдарованими та здібними ліцеїстами за сумісництвом прийняті на роботу викладачі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Кобель Г.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики та методики викладання, Журавльов О.А. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварини, Разиграєв О.В. – кандидат історичних наук, Мельніймук М.М. − кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії, а також керівники оркестру Гнатюк М. І., заслужений артист України, Оліферчук С.В.

 Плинності кадрів за 2013-2014 навчальний рік не було і станом на 01.06.2014 року педагогічний колектив ліцею складаєть­ся в основному з досвідчених та висококваліфікованих викладачів і налічує 80 працівників (43 жінок та 37 чоловіків, 53,2 % та 46,8 % відповідно).

Із них основних працівників — 73, з яких 5 (Погоріла В.В., Дика Н.А., Міщанчук Л.В., Жур О.О., Мирончук І.В.) перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 46 педагогів, які викладають предмети: 10 вчителів української мови і літератури (з них 3 − представники адміністрації), 1 вчитель світової літератури, 6 – історії та правознавства (з них 2 – представники адміністрації),  7 – математики, 3 – фізики, 3 – інформатики та інформаційних технологій, 1– географії та економіки, 1 – хімії, 1 – біології, 4 – іноземної мови, 2 – етики та психології, 7 – фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни (з них 1 – представник адміністрації). Крім того, в ліцеї працює 4 вихователів, які мають педагогічну освіту,  4 – офіцери-вихователі (двоє з яких – представники адміністрації), 11 − офіцерів-вихователів, які не мають педагогічної освіти, виконують посадові обов’язки згідно з п. 23  Постанови Кабінету Міністрів України №717 від 28 квітня 1999 р. №717 «Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою», 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 1 педагог-організатор, 1 художній керівник, 2 інструктори зі спорту.

До того в закладі працює 7 сумісників: (Кобель Г.П., Разиграєв О.В., Журавльов О.А., Дикий О.Ю., Гнатюк М.І., Оліферчук С.В.).

Окремі працівники викладають декілька предметів: Кликочко П.Ю. – фізику, інформатику, інформаційні технології, Власюк О.Л. – інформатику, інформаційні технології, Вашкевич Н.Л. – інформатику, інформаційні технології,  Ткачук І.Г. – фізику й астрономію, Свента З.В., Прищепа С.К.  – англійску та німецьку мови, Семенюк І.В. – англійську та французьку мови, Попович Ю.В.– фізичну культуру та предмет «Захист Вітчизни», Сусь С.І. – математику та інформатику. Інструкторам зі спорту Богдановичу М.П. та Середі В.М. тарифіковано години фізичної культури, педагог організатор Глинська О.Б., художній керівник Турик А.В. ведуть предмет «Художня культура», практичний психолог Климук  М.М.  – психологію, офіцер-вихователь Войцеховський В.В. – фізичну культуру.

Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою):         вища освіта (бакалавр, спеціаліст, магістр) − 80 (100% від загальної кількості).

Динаміка вікового складу була незначною. Найбільше працює педагогічних працівників віком від 31 по 40 років – 33,3%, 29,2% - віком  від 41 до 50 років.

 Таким чином, більшість педагогічних працівників ліцею працездатного віку та має потенціал для підвищення фахової майстерності. Віковий склад педпрацівників і офіцерів-вихователів ліцею станом на 01.06.2014 р. поданий в таблиці 1, діаграмі 1.

Таблиця 1

ВІКОВИЙ СКЛАД

працівників ліцею

Розподіл за віком

Кількість педагогічних працівників

% від загальної кількості

До 30 років

включно

13

18,1 %

31- 40 років

24

33,3 %

41- 50 років

 

21

29,2 %

51- 55 років

8

11,1 %

Понад 55 років

6

8,3%

 

Діаграма 1 

Розподіл педагогічних працівників за педагогічним стажем подано в діаграмі 2.

Діаграма 2

Учительський корпус ліцею – це досвідчені вчителі, вихователі, які вміють працювати відповідально, творчо і наполегливо.

Розподіл педагогів ліцею за кваліфікаційним рівнем поданий у таблиці 2, діаграмі 3.

Таблиця 2

Кваліфікаційна категорія

Кількість педагогічних працівників

% від загальної

кількості

Спеціаліст

3

5,2 %

II категорія

13

22,4 %

І категорія

12

20,7%

Вища категорія

30

51,7 %

Діаграма 3

З них:

         - мають науковий ступінь кандидата наук – 4 (учителі-сумісники Кобель Г.П., Журавльов О.А., Разиграєв О.В., Мельнійчук М.М.);

         - мають педагогічне звання «вчитель-методист» – 13 (таблиця 6);

         - мають педагогічне звання «старший учитель» – 9 (таблиця 7);

         - має звання «заслужений працівник освіти України» – 1 (Іванов О.К.).

   Про високі результати діяльності освітян ліцею свідчить моніторинг щодо відзначення їх високими державними нагородами:

         - нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 8: (Боснюк П.З., Угринович Г.П., Клок С.О., Юхимчук О.А., Передрій  А.К., Ніколайчук Р.М., Богданович М.П., Попович Ю.В.);

       - нагороджені нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» – 2 (Боснюк П.З., Передрій А.К.);

 

Таблиця 3

УЧИТЕЛІ-МЕТОДИСТИ

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Предмет, який викладає

1

Боснюк Павло Зіновійович

людина і світ

2

Волох Алла Степанівна

українська мова та література

3

Іванов Олександр Кузьмич

заслужений учитель України, фізична культура

4

Антош Галина Віталіївна

українська мова та література

5

Угринович Галина Петрівна

економіка, географія

6

Передрій Анатолій Кирилович

фізика

7

Богданович Микола Петрович

фізична культура

8

Клок Світлана Олексіївна

історія

9

Шпак Алла Дмитрівна

географія, хімія

10

Попович Юрій Васильович

фізична культура, предмет «Захист Вітчизни»

11

Бріус Тетяна В’ячеславівна

українська мова та література

12

Васейко Олена Святославівна

українська мова та література

13

Косміна Руслана Іванівна

історія

 

Таблиця 4

СТАРШІ ВЧИТЕЛІ

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Предмет, який викладає

1.

Юхимчук Олег Анатолійович

історія

2. 

Ткачук Ігор Григорович

фізика, астрономія

3. 

Пастушук Валентин Антонович

фізика, астрономія

4. 

Ніколайчук Раїса Михайлівна

математика

5. 

Дорошенко Олександр Миколайович

історія, історія українського війська, правознавсьво

6. 

Лещук Інна Петрівна

англійська мова

7. 

Гладун Наталія Миколаївна

вихователь

8. 

Дикий Олег Юрійович (сумісник)

фізична культура

9. 

Ткачук Тетяна Василівна

математика

 

Щороку збільшується кількість педагогічних працівників, яким, за рішенням атестаційної комісії, присвоюються педагогічні звання (таблиця 5, діаграма 5).

 

Таблиця 5

ХАРАКТЕРИСТИКА

 колективу за педагогічними званнями

 

УСЬОГО

Заслужений учитель України

Учитель-методист

Старший учитель

2006-2007

40

0,0%

12,5%

12,5%

2007-2008

46

0,0%

15,2%

10,9%

2008-2009

51

0,0%

17,6%

11,8%

2009-2010

51

2,0%

17,6%

13,7%

2010-2011

56

1,8%

16,1%

14,3%

2011-2012

58

1,7%

19,0%

19,0%

2012-2013

56

1,8%

21,4%

23,2%

2013-2014

58

1,7%

24,1%

17,2%

 

Діаграма 5

 

 

escort beylikduzu istanbul escort mecidiyekoy escort beylikduzu escort beylikduzu escort beylikduzu escort sirinevler escort sirinevler escort beylikdz escort şişli escort şirinevler escort avrupa yakası escort çapa escort beylikdz escort sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
atasehir escort pendik escort atakoy escort halkali escort avcilar escort sirinevler escort
erzurum escort isparta escort
gazianteplie.com izmir escort
escort sanliurfa escort siirt
porno
free porn movies hd porn movies
huluhub.com