Призначення та завдання ліцею

Призначення ліцею

  • Підготовка кандидатів до вступу у військові-навчальні заклади Міністерства оборони України та інші військові формування.
  • Надання державної допомоги дітям-сиротам та дітям військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обовязків.

Головними завданнями ліцею є:

  • Надання вихованцям ліцею освіти понад обсяг, визначений державним стандартом для повної загальної середньої освіти.
  • Забезпечення набуття ліцеїстами необхідних знань та навичок з військової та фізичної підготовки, для успішного продовження навчання у вищих закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих закладів освіти Міністерства освіти і науки України.
  • На основі військово-професійної орієнтації підготовка до здобуття професії офіцера, формування у ліцеїстів високих моральних та вольових якостей, дисциплінованості, любові до військової служби.
  • Підготовка фізично здорових, вольових, спроможних переносити труднощі військової служби ліцеїстів, виховання в них психологічних якостей, необхідних для військової служби.
  • Надання державної допомоги сиротам та дітям, які залишились без піклування батьків.
  • Ліцей створює сприятливі умови для самовираження особистості ліцеїстів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості.