Організаційно-управлінська структура ліцею

Відповідно до організаційно-управлінської структури ліцею усі ліцеїсти розподіляються на курси – роти. Рота складається не більше ніж з п’яти взводів. 

Вступникам, зарахованим до ліцею наказом начальника ліцею, присвоюється звання «ліцеїст» і видається посвідчення встановленого зразка.

Навчально-методичне керівництво ліцеєм з відповідних питань здійснює Головне управління військової освіти Міноборони.

Безпосереднє управління ліцеєм здійснює начальник ліцею, який призначається із числа офіцерів власником ліцею за поданням Міносвіти та Міноборони.

Командири рот – старші офіцери-вихователі призначаються із числа офіцерів, які мають досвід служби на офіцерських посадах не менше 8 років, командири взводів – офіцери-вихователі не менше 4 років.

Ліцей в установленому порядку забезпечується навчальним озброєнням, військовим майном, приладами та посібниками, речовим майном – відповідно до  положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України у мирний час, продовольчими пайками згідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про норми забезпечення продовольчими пайками військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ» за нормами для ліцеїстів.