Вступ у ліцей

Увага! Реєстрація кандидатів до вступу завершилась 15 липня 2022 року.

Інформуємо, що на ваші електронні адреси надіслані листи-виклики про дату та час прибуття в ліцей для складання комплексного вступного іспиту та фахових випробувань.
Якщо ви не отримали лист-виклик, насамперед перевірте папки зі спамом або небажаною поштою, щоб переконатися, що лист не був направлений туди. Також внесіть адресу vmillicey@gmail.com до списку безпечних відправників для будь-якої програми, яка блокує спам. Якщо все ж не вдається знайти лист-виклик, повідомте про це на vmillicey@gmail.com.

Термін навчання у ліцеї становить 2-4 роки і розподіляється на 4 курси: 1 курс – 8 клас, 2 курс – 9 клас, 3 курс – 10 клас,   4 курс – 11 клас. Навчання ліцеїстів здійснюється у м. Луцьку та м. Ковелі.

Ліцеїсти, які закінчили ліцей, отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту і направлення на навчання  до закладів вищої освіти сектору безпеки і оборони України. 

На вступ до ліцею мають право громадяни України, які закінчили 7-9 класів, здатні за станом здоров’я навчатися у ліцеї та бажають у майбутньому стати офіцерами Збройних сил та інших військових формувань України.

Юнаки та дівчата, які виявили бажання вступити до ліцею, та їх батьки (або особи, які їх заміняють) подають заяви на ім’я начальника ліцею.

Для вступу необхідно подати такі документи:

 • заява кандидата для вступу (зразок заяви (дівчата)зразок заяви (хлопці));
 • заява батьків (зразок заяви (батьки дівчат)зразок заяви (батьки хлопців));
 • копія свідоцтва про народження;
 • ідентифікаційний код (ксерокопія);
 • документ про освіту:
  • табель успішності за 9-й або 8-й клас або 7-й клас відповідно (оригінал);
  • свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (оригінал, для випускників 9 класу);
 • характеристика;
 • медичні документи:
  • медична довідка (форма 086-о);
  • довідка про стан здоров’я від сімейного лікаря форма 086-1/о;
  • заключення кардіолога з діагнозом;
  • ЕКГ + УЗД серця;
  • карта профілактичних щеплень Ф-63 (2 екземпляри – ксерокопія);
 • автобіографія;
 • посвідчення дитини, що потерпіла внаслідок аварії на ЧАЕС (якщо є);
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см без головного убора з місцем для печатки у правому нижньому куті;
 • довідка з місця роботи батьків (або осіб, які їх заміняють);
 • довідка про склад сім’ї та про місце проживання батьків (або осіб, які їх заміняють) Ф № 3;
 • класифікаційна книжка спортсмена (якщо є);
 • папка на зав’язках.

В особових справах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, крім зазначених документів мають бути:

 1. Відомості про батьків дитини – рішення суду про позбавлення батьківських прав або свідоцтво про смерть батьків (завірені нотаріально).
 2. Рішення про встановлення опіки.
 3. Довідка про місце реєстрації дитини.
 4. Документи, які підтверджують право власності дитини на нерухомість.
 5. Опис майна дитини.
 6. Висновок про стан здоров’я (див. загальний перелік документів), фізичний та розумовий розвиток дитини.
 7. Обліково-статистична картка дитини (з номером).
 8. Довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів.
 9. Ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в установі банку.
 10. Рішення районної держадміністрації, міської ради виконавчого органу про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини-сироти (якщо таке рішення приймалось).
 11. Копія індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини-сироти.
 12. Довідка про перебування дитини на первинному обліку.
 13. Акт обстеження житлово-побутових умов (зразок бланку).

В особових справах дітей, батьки яких є учасниками бойових дій,  учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (1,2 категорії),  повинні бути копії даних посвідчень.

Оригінали свідоцтва про базову середню освіту, свідоцтва про народження вступники подають до приймальної комісії ліцею особисто, коли прибувають на вступні іспити.

Вступ та зарахування до ліцею здійснюється за результатами комплексного іспиту з української мови та математики (за обсягом програми 7, 8, 9 класів). Крім того, проводиться професійно-психологічний відбір, який складається з перевірки рівня фізичної підготовки, психологічного тестування та медичної комісії.

Відбір юнаків та дівчат для навчання в ліцеї проводиться на конкурсній основі.

Поза конкурсом за умови складання вступних іспитів на середньому рівні, зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без опіки (піклування) батьків, а також діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків.

Діти з багатодітних сімей, а також діти учасників бойових дій, діти військовослужбовців, діти, які постраждали самі або їх батьки внаслідок Чорнобильської катастрофи  і належать до 1 та 2 категорії, користуються перевагою при зарахуванні перед вступниками, які не належать до цих категорій, за умови рівної кількості набраних балів.

Проживання та харчування вступників у період здачі вступних іспитів здійснюється за кошти батьків.

Під час навчання в ліцеї харчування, проживання, навчання ліцеїстів здійснюється за рахунок держави.

У ліцеї забезпечується безперервний навчально-тренувальний процес перспективних спортсменів та їх підготовка до  вступу  у вищі навчальні заклади.

Переможці та призери обласних олімпіад із загальноосвітніх предметів,  Першостей України з різних видів спорту користуються перевагами при зарахуванні до ліцею.